เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ทุกการพัฒนาสิ่งใหม่ๆในโลกนี้มักเกิดจากคำว่า “ทำไม” ทำไมพวกเราจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการบริการที่น่าประทับใจให้ลูกค้าด้วยกันไม่ได้ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทีมงานของเรามีความกระตือรือร้นในการสร้างโซลูชันเทคโนโลยีที่กำหนดเอง ให้สามารถใช้งานได้จริง สร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามากที่สุด พวกเราได้รวบรวมทีมที่มีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านมาเพื่อรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจคุณ

พันธกิจ

องค์กรที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพใช้งานได้จริงให้กับลูกค้าองค์กรภาครัฐและเอกชน พร้อมยึดหลักความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง

ดีเอ็นเอของเรา

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ & ความเชื่อมั่นของลูกค้า

ความชำนาญของเรา

ครอบคลุมครบวงจรในที่เดียว

WEBSITE

●Website Development
●Website Application Development
●User Experience (UX)
●User Interface (UI)
●Interactive Design

MOBILE APPLICATION

●iOS App Development
●Andriod App Development
●Interactive Design

DATA

●Data Infrastructure
●Data Architecture
●Data Analytic & Visualisation

INTERNET OF THINGS

●Healthcare : Virtual healthcare - real time of patient data via smartwatch
●Education : Virtual learning, smart board and smart classroom
●Government Infrastructure and Disaster Management : Forest fires, flood alerts